താളുകള്‍

ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 13, 2017

മുട്ടിവിളിക്കുന്നു...

ചിത്രം : മനസ്വിനി (1968)
രചന : പി ഭാസ്‌ക്കരൻ
സംഗീതം : എം എസ് ബാബുരാജ്
ആലാപനം : എസ് ജാനകി   


മുട്ടിവിളിക്കുന്നു വാതിലില്‍ മധുമാസം
ഉദ്യാനപാലകാ... ഉണരുണരൂ... ഉണരുണരൂ..
പുത്തനാം രഥമേറി വന്നൂ വസന്തറാണി
ഉദ്യാനപാലകാ... ഉണരുണരൂ...

മരതകക്കാടുകള്‍ ആയിരമായിരം
നവരത്ന മണിദീപം കൊളുത്തി വച്ചു..
പരിമളതൈലം പൂശി പവിഴമല്ലികള്‍ കയ്യില്‍
പനിനീര്‍ വീശറിയേന്തി ഒരുങ്ങിയല്ലോ.. 

സ്വപ്നവൃന്ദാവനത്തില്‍ പൂവിറുക്കുവാന്‍ വന്ന
അപ്സരരമണിയാണീ വസന്തം...
മുഗ്ദ്ധമാം പ്രേമത്തിന്‍റെ മുത്തുക്കുടയുമായി
എത്തുക നീ ഇവളെ എതിരേൽക്കുവാൻ.. 


  


          

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: