താളുകള്‍

ബുധനാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 19, 2012

അക്കല്‍ദാമ തന്‍...

ചിത്രം : അക്കല്‍ദാമ(1975)
രചന : ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാര്‍ 
സംഗീതം : ശ്യാം 
ആലാപനം : കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദന്‍,എസ് ജാനകി

അക്കല്‍ദാമ തന്‍ താഴ്വരയില്‍ 
പണ്ടൊരിടയപ്പെണ്‍കുഞ്ഞുണ്ടായിരുന്നൂ...
അംഗവിഹീനയാം ആ മണിക്കുഞ്ഞിനു
മാതപിതാക്കളില്ലായിരുന്നു...

ശ്രീ തുളുമ്പും പൈതലിനെ 
ആരുമാരും കൈക്കൊണ്ടില്ലാ 
ആ മണിക്കുഞ്ഞിന്റെ അംഗവൈകല്യം 
വെള്ളിക്കാശിന്നന്നു വിറ്റിരുന്നൂ...

കാനായിലെ പൂപ്പന്തലില്‍
കരുണവര്‍ഷം ചെയ്ത ദേവന്‍...
ആ പിഞ്ചുപൈതലിന്‍ പ്രാര്‍ത്ഥന കേട്ടു
അരുമക്കുഞ്ഞിന്‍ ദുഃഖം പാടെ തീര്‍ന്നു...    
         
ഭൂമിയിലെ നല്ലവര്‍ക്കും 
ദുഖിതര്‍ക്കും പീഡിതര്‍ക്കും 
നിന്ദിതന്മാര്‍ക്കും നിത്യസഹായം 
പരിശുദ്ധാത്മാവെന്നും നല്കീടുന്നൂ...