താളുകള്‍

ശനിയാഴ്‌ച, നവംബർ 05, 2011

കഥയ മമ കഥയ മമ...

ചിത്രം : കേരള കഫേ(2009)
രചന : റഫീക്ക് അഹമ്മദ്‌
സംഗീതം : ബിജിബാല്‍
ആലാപനം : പി ജയചന്ദ്രന്‍


കഥയ മമ കഥയ മമ കഥകളതിസാദരം...  
കഥകളതിസാദരം...  
പലകോടി ജന്‍മങ്ങള്‍ കുമിളകളായുതിര്‍ന്നുടയും 
കഥാസരിത്‌സാഗരസീമയില്‍,
കഥകളാകുന്നു നാ,മറിവീലയെങ്കിലും
അഥവാ തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നാലുമറിയുമിയുള്‍കഥ
കഥകളാല്‍ നീഭൃതമീ പ്രകൃതിയും...


കഥകളീ കടലുകള്‍ കുലശൈലശൃംഗങ്ങള്‍
കഥതന്നെ വഴിനീളെ യടരുമീ ഇലകളും..
കദനമായെരിയുമായുസ്സിന്‍റെ തിരികെട്ടു-
കഥകഴിയുമ്പോള്‍ തുടങ്ങുന്നു പുതിയതൊ-
ന്നവസാനമില്ലാതെ കഥനമോ തുടരുന്നു..
തുടരുന്നു...തുടരുന്നു...

വഴിയോരസത്രത്തിലപരാഹ്നവേളയില്‍
ഒരുമിച്ചുകൂടിപ്പിരിഞ്ഞു പോകുംവരെ
പറയുക...പറയുക...കഥകള്‍ നിരന്തരം
കഥ പറഞ്ഞങ്ങനെ കഥകളായ് കാലത്തി-
ലലിയുക അതിലൊരു കഥയില്ലയെങ്കിലും
കഥകളേക്കാള്‍ ഭാരമില്ല ഭൂമിക്കുമെന്നറിയുക...
ആഴമില്ലൊരു സമുദ്രത്തിനും...      
           
    

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: