താളുകള്‍

ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 23, 2012

തരളിത രാവില്‍ മയങ്ങിയോ...


ചിത്രം : സൂര്യമാനസം(1992)
രചന : കൈതപ്രം ദാമോദരന്‍ നമ്പൂതിരി
സംഗീതം : എം എം കീരവാണി 
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ് 

തരളിത രാവില്‍ മയങ്ങിയോ
സൂര്യമാനസം...?
വഴിയറിയാതെ വിതുമ്പിയോ
മേഘനൊമ്പരം...?
ഏതു വിമൂകതലങ്ങളില്‍
ജീവിതനൌകയിതേറുമോ...?  
ദൂരെ...ദൂരെയായെന്‍ തീരമില്ലയോ...?

എവിടേ...ശ്യാമകാനനരംഗം...?
എവിടേ...തൂവലൊഴിയും സ്വപ്നം...?
കിളികളും പൂക്കളും നിറയുമെന്‍ പ്രിയവനം...
ഹൃദയം നിറയുമാര്‍ദ്രതയില്‍ 
പറയൂ  സ്നേഹകോകിലമേ...
ദൂരെ...ദൂരെയായെന്‍ തീരമില്ലയോ...?

ഉണരൂ...മോഹവീണയിലുണരൂ...
സ്വരമായ് രാഗസൗരഭമണിയൂ...
പുണരുമീ കൈകളില്‍ തഴുകുമെന്‍ കേളിയില്‍    
കരളില്‍ വിടരുമാശകളായ്...
മൊഴിയൂ...സ്നേഹകോകിലമേ...
ദൂരെ...ദൂരെയായെന്‍ തീരമില്ലയോ...? 


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: