താളുകള്‍

ഞായറാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 23, 2012

കേവല മര്‍ത്യഭാഷ...

ചിത്രം : നഖക്ഷതങ്ങള്‍(1986)
രചന : ഓ എന്‍ വി കുറുപ്പ്
സംഗീതം : ബോംബെ രവി
ആലാപനം : പി ജയചന്ദ്രന്‍

കേവല മര്‍ത്യഭാഷ കേള്‍ക്കാത്ത 
ദേവദൂതികയാണു നീ...ഒരു- 
ദേവദൂതികയാണു നീ...

ചിത്രവര്‍ണങ്ങള്‍ നൃത്തമാടും നിന്‍
ഉള്‍പ്രപഞ്ചത്തിന്‍ സീമയില്‍...
ഞങ്ങള്‍ കേള്‍ക്കാത്ത പാട്ടിലെ 
സ്വരവര്‍ണ്ണരാജികളില്ലയോ...
ഇല്ലയോ...

അന്തരശ്രുസരസ്സില്‍ നീന്തിടും 
ഹംസഗീതങ്ങളില്ലയോ...
ശബ്ദസാഗരത്തിന്‍ അഗാധ-
നിശ്ശബ്ദശാന്തതയില്ലയോ...
ഇല്ലയോ...    അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: