താളുകള്‍

ബുധനാഴ്‌ച, മേയ് 27, 2015

സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോലത്തീരത്തിൽ...

ചിത്രം : പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് (1992)
രചന : ബിച്ചു തിരുമല 
സംഗീതം : ഇളയരാജ 
ആലാപനം : കെ ജെ യേശുദാസ്  

സ്നേഹത്തിൻ പൂഞ്ചോലത്തീരത്തിൽ  
നാമെത്തും നേരം...ഇന്നേരം...
മോഹത്തിൻ പൂനുള്ളി 
മാല്യങ്ങൾ കോർക്കുന്ന കാലം...പൂക്കാലം...
പൂജിപ്പൂ നീ...പൂജിപ്പൂ ഞാൻ...
പനിനീരും തേനും കണ്ണീരായ് താനേ...  

വെള്ളിനിലാ നാട്ടിലെ പൌർണമി തൻ വീട്ടിലെ 

പൊന്നുരുകും പാട്ടിലെ രാഗദേവതേ...
പാൽക്കടലിൻ മങ്കതൻ പ്രാണസുധാ ഗംഗതൻ
മന്ത്രജലം വീഴ്ത്തിയെൻ കണ്ണനെ നീയിങ്ങു താ...      
മേഘപ്പൂങ്കാറ്റിൻറെ പള്ളിത്തേരേറി
നക്ഷത്രക്കൂടാരക്കീഴിൽ വാ ദേവീ...
ആലംബം നീയേ...ആധാരം നീയേ...       

ഏതമൃതും തോൽക്കുമീ തേനിനെ നീ തന്നുപോയ് 

ഓർമ്മകൾ തൻ പൊയ്കയിൽ മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്
എന്നുയിരിൻ രാഗവും താളവുമായ് എന്നുമെൻ 
കണ്ണനെ ഞാൻ പോറ്റിടാം പൊന്നുപോലെ കാത്തിടാം 
പുന്നാരത്തേനേ നിൻ ഏതിഷ്ടംപോലും
എന്നെക്കൊണ്ടാവുംപോൽ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാം    
വീഴല്ലേ തേനേ...വാടല്ലേ പൂവേ...       


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: