താളുകള്‍

വ്യാഴാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 15, 2011

കളിത്തോഴിമാരെന്നെ കളിയാക്കി...

ചിത്രം : മുറപ്പെണ്ണ്(1965)
രചന : പി ഭാസ്ക്കരന്‍ 
സംഗീതം : ബി എ ചിദംബരനാഥ് 
ആലാപനം : എസ് ജാനകി


കളിത്തോഴിമാരെന്നെ കളിയാക്കി-എന്‍റെ-
കളിത്തോഴിമാരെന്നെ കളിയാക്കി...
ഇടത്തുകണ്ണിടയ്ക്കിടെയിന്നലെ തുടിച്ചപ്പോള്‍    
കളിയാക്കി എന്നെ കളിയാക്കി-എന്‍റെ-
കളിത്തോഴിമാരെന്നെ കളിയാക്കി...

മാനസസരസിങ്കല്‍ പ്രേമത്തിന്‍ കളഹംസം
താമസമാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞുണ്ടാക്കീ-
അവര്‍ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി...


അയലത്തെ കല്യാണത്തി-
ന്നവിടുന്നു മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കെ
അവരെന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കളിയാക്കി...
കളഭത്തിന്‍ കിണ്ണമെന്‍റെ കൈതട്ടി മറിഞ്ഞപ്പോള്‍
കിലുകിലെയവര്‍ മണിച്ചിരിമുഴക്കീ...
അവര്‍ ചിരി മുഴക്കി...


          

     
          

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: